Tài chính Ngân hàng

Tài chính Ngân hàng

Đẩy nhanh ứng dụng công nghệ hiện đại trong ngành tài chính ngân hàng.

Kinh nghiệm giúp chúng tôi thấu hiểu sâu sắc sự phức tạp nội tại của ngành và các vấn đề kinh doanh cụ thể từ đó giúp doanh nghiệp khám phá các chiến lược đổi mới cũng như các giải pháp tiên tiến phù hợp với xu hướng thị trường thay đổi liên tục trong ngành tài chính và ngân hàng.

Tìm hiểu thêm

Logistics
health care
banking

Dịch vụ cung cấp

  • Các giải pháp phần mềm tùy chỉnh tích hợp với cơ sở hạ tầng phần mềm hiện có.

  • Hệ thống phi tập trung sử dụng sổ cái dựa trên blockchain, giải pháp nhận dạng, mã thông báo tùy chỉnh và hợp đồng thông minh.

  • Công nghệ SmartBanking toàn diện và an toàn với quy trình thực hiện nhanh chóng và ổn định.

Các dự án tiêu biểu