Giáo dục

Giáo dục

Nghĩ xa hơn về phương pháp học truyền thống và thúc đẩy sự đổi mới với các giải pháp giáo dục của chúng tôi.

Trong lĩnh vực giáo dục, chúng tôi không chỉ là một công ty phần mềm, chúng tôi còn là một nhóm chuyên gia với mong muốn cung cấp các giải pháp Elearning tùy chỉnh giúp tối ưu hóa chi phí, quản lý tài nguyên và tăng đáng kể hiệu quả học tập trong nhiều ngành khác nhau.

Tìm hiểu thêm

Giáo dục
health care
education

Dịch vụ cung cấp

  • Một nhóm chuyên trách phát triển phần mềm giáo dục.

  • Mở rộng tài nguyên và phát triển phần mềm.

  • Nền tảng ELearning có thể giải quyết các yêu cầu của doanh nghiệp trong khi vẫn đảm bảo sự tương tác giữa những người tham gia để có được kết quả đáng kể hơn.

Các dự án tiêu biểu