Chăm sóc sức khoẻ

Chăm sóc sức khoẻ

Phát triển các giải pháp phần mềm tùy chỉnh cho ngành chăm sóc sức khỏe để cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân hóa và hiệu quả.

TSO xây dựng các giải pháp chăm sóc sức khỏe tùy chỉnh lấy bệnh nhân làm trung tâm, tăng cường chẩn đoán và điều trị, cải thiện quy trình y tế, thu hút bệnh nhân và giải quyết những thách thức hàng ngày trên con đường hướng tới dịch vụ chăm sóc sức khoẻ dựa trên nền tảng tạo ra giá trị.

Tìm hiểu thêm

Quản lý doanh nghiệp
heath care
heath care

Dịch vụ cung cấp

  • Các giải pháp phần mềm được thiết kế riêng tập trung vào nhiều khía cạnh của lĩnh vực chăm sóc sức khỏe.

  • Công cụ quản lý dữ liệu chăm sóc sức khỏe toàn diện.

  • Kết nối các giải pháp và nền tảng chăm sóc sức khỏe từ xa.

  • Báo cáo 360 độ và chế độ theo dõi tổng thể bệnh nhân.

Các dự án tiêu biểu