Logistics

Logistics

Xây dựng hệ thống vận tải và hậu cần có khả năng mở rộng giúp hợp lý hóa hoạt động, giảm chi phí vận hành và phát triển doanh nghiệp nhanh hơn.

TSO thiết kế các phần mềm tùy chỉnh đáp ứng các yêu cầu cụ thể của ngành vận tải và hậu cần, đồng thời xem xét tất cả các khía cạnh của quy trình hậu cần từ lập lịch vận chuyển đến điều phối, giám sát và quản lý chuỗi cung ứng.

Tìm hiểu thêm

Chăm sóc sức khoẻ
logistic
heath care

Dịch vụ cung cấp

  • Quản lý Hậu cần và Vận tải.

  • Phần mềm quản lý kho hàng, hỗ trợ quản lý chuỗi cung ứng và quản lý hàng tồn kho.

  • Ứng dụng theo dõi với cập nhật thời gian thực về giao hàng và lộ trình của phương tiện vận chuyển.

Các dự án tiêu biểu