Dự án tiêu biểu

Dự án tiêu biểu

Đồng hành cùng hơn 200 công ty, tổ chức trong công cuộc chuyển đổi sang các công nghệ ưu việt nhất.

Các dự án tiêu biểu

Phát triển thành công hơn 500 dự án với các công nghệ và ngôn ngữ đa dạng

TSO đã cùng hàng trăm khách hàng xây dựng các sản phẩm đạt được thành tựu và kết quả bền vững từ việc triển khai các giải pháp linh hoạt từ khi phát triển đến phối hợp bảo trì. Trong từng giai đoạn, dựa trên yêu cầu của dự án, chúng tôi sẽ đánh giá và tư vấn áp dụng phù hợp các quy trình, công cụ và giải pháp đa dạng.