Trung Tâm Phát Triển

Trung Tâm Phát Triển

Chuyển đổi hệ thống

Trong lịch sử hơn 25 năm hình thành và phát triển, TSO đã cung cấp hàng trăm nguồn nhân lực và địa điểm làm việc dựa trên nhu cầu của đối tác về chất lượng cho nhiều công ty và tổ chức với các đặc trưng dự án và công nghệ đa dạng.

Tại sao chọn TSO?

Nhiệt huyết

Nhiệt huyết

Đam mê và thái độ tích cực đối với công việc.

Năng suất

Năng suất

Mang lại hiệu quả tốt nhất và các sản phẩm cũng như dịch vụ cho khách hàng.

Độ tin cậy

Độ tin cậy

Làm cho sản phẩm, hệ thống hoặc dịch vụ hoạt động đúng chức năng dự kiến của nó với ít lỗi nhất.

Làm việc theo nhóm

Làm việc theo nhóm

Hợp tác nỗ lực của từng thành viên nhiệt huyết và kinh nghiệm để tạo ra kết quả nổi bật.

Độc lập

Độc lập

Phát huy sự chủ động, độc lập của mỗi cá thể trong tập thể TSO.

Sáng tạo

Sáng tạo

Làm việc chăm chỉ và thông minh

Off-shore

Các dự án phát triển phần mềm toàn chu kỳ

Ngân sách cố định và các giai đoạn phát triển phần mềm phạm vi cố định (phát triển và thử nghiệm)

Off-shore

Các dự án tiêu biểu

Khách hàng tiêu biểu

<p>1</p>
<p>2</p>
<p>1</p>
<p>2</p>
<p>4</p>
<p>6</p>
<p>a</p>
<p>2</p>
<p>3</p>
<p>5</p>
<p>f</p>
<p>ư</p>
<p>a</p>
<p>a</p>
<p>e</p>
<p>n</p>
<p>1</p>
<p>q</p>
<p>a</p>
health care

TSO mang sản phẩm tốt nhất đến với Khách hàng

Với nhiều năm kinh nghiệm và cung cấp hàng trăm sản phẩm phần mềm chất lượng tới tay Khách hàng, TSO sẽ là đối tác tin cậy để xây dựng và hoàn thành Dự án phần mềm của bạn.