Dịch vụ kiểm thử

Dịch vụ kiểm thử

Dịch vụ kiểm thử

 Test đơn vị

Kiểm thử ứng dụng di động

Nhóm kiểm thử di động của TSO đảm bảo rằng tất cả các ứng dụng di động của doanh nghiệp sẽ tương thích trên nhiều loại thiết bị và trình mô phỏng để có trải nghiệm người dùng liền mạch trên tất cả các thiết bị và độ phân giải.

Test tích hợp

Kiểm thử tự động

Chúng tôi tự động hóa các quy trình kiểm tra lặp đi lặp lại của doanh nghiệp giúp doanh nghiệp tập trung vào việc tăng lợi thế cạnh tranh, từ đó tiết kiệm thời gian và nhân lực.

Test chức năng

Kiểm thử ứng dụng web

Chúng tôi quét trang web doanh nghiệp để giảm thiểu các lỗ hổng tiềm ẩn và loại bỏ mọi vấn đề về chức năng, hiệu suất trên các nền tảng và trình duyệt.

Quy trình kiểm thử phần mềm

Phân tích yêu cầu

Thu thập và phân tích các yêu cầu của khách hàng để xác định phạm vi thực hiện kiểm thử.

Kế hoạch kiểm thử

Sau khi xác định phạm vi kiểm thử, hãy phân tích kế hoạch, quy trình kiểm thử như thế nào.

Xây dựng testcase

Xây dựng kịch bản kiểm thử sẽ được thực hiện trong và sau quá trình phát triển.

Môi trường kiểm thử

Chuẩn bị tất cả các môi trường và thiết bị để thực hiện kiểm thử.

Thực hiện kiểm thử

Thực hiện kịch bản kiểm thử và lưu lại tất cả các vấn đề, bug để sửa.

Báo cáo và kiểm tra nội dung kiểm thử

Tất cả các vấn đề sẽ được lưu lại trong file theo dõi bug và được thông báo cho toàn team để thực hiện kiểm tra và fix bug, đảm bảo chất lượng sản phẩm.

Quy trình kiểm thử phần mềm

Các dự án tiêu biểu

Khách hàng tiêu biểu

<p>1</p>
<p>2</p>
<p>1</p>
<p>2</p>
<p>4</p>
<p>6</p>
<p>a</p>
<p>2</p>
<p>3</p>
<p>5</p>
<p>f</p>
<p>ư</p>
<p>a</p>
<p>a</p>
<p>e</p>
<p>n</p>
<p>1</p>
<p>q</p>
<p>a</p>
health care

TSO mang sản phẩm tốt nhất đến với Khách hàng

Với nhiều năm kinh nghiệm và cung cấp hàng trăm sản phẩm phần mềm chất lượng tới tay Khách hàng, TSO sẽ là đối tác tin cậy để xây dựng và hoàn thành Dự án phần mềm của bạn.