Giải pháp di động

Cổ Đông

Chào mừng bạn tới góc cổ đông của TSO - Tinh Vân Software.

Công bố thông tin

 • Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

  2023-05-25 16:37:38

Tải xuống

 • Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2022

  2022-10-31 10:00:30

Tải xuống

 • Thông báo Chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ

  2022-03-01 00:00:15

Tải xuống

 • Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

  2022-03-01 00:00:10

Tải xuống

Tài liệu cổ đông

 • Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2023

  2023-05-25 16:45:21

Tải xuống

 • Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2022

  2022-06-10 10:38:43

Tải xuống

Thông tin liên hệ

Thư ký Công ty: Lê Phan Việt Hà

Email: halpv@tinhvan.com

health care

TSO mang sản phẩm tốt nhất đến với Khách hàng

Với nhiều năm kinh nghiệm và cung cấp hàng trăm sản phẩm phần mềm chất lượng tới tay Khách hàng, TSO sẽ là đối tác tin cậy để xây dựng và hoàn thành Dự án phần mềm của bạn.