Lập trình viên Junior Frontend

Lập trình viên Junior Frontend

Lập trình viên Junior Frontend/ Java Ha Noi Office Full time

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 • Đọc hiểu tài liệu thiết kế
 • Phát triển các sản phẩm liên quan đến tài chính của khách hàng bằng Angular/ Vuejs/ ReactJS.
 • Nghiên cứu và ứng dụng các công nghệ tiên tiến vào phát triển sản phẩm.
 • Tiến hành kiểm tra đơn vị, xem xét mã nguồn dựa trên quy ước mã hóa.
 • Triển khai sản phẩm cho Developmentmeny Stagging, Production.
 • Báo cáo cho quản lý/lãnh đạo

YÊU CẦU ỨNG VIÊN

 • Có kinh nghiệm về HTML, CSS, JavaScript, typeScript.
 • Có ít nhất 6 tháng kinh nghiệm về Angular/Reactjs/Flutter/Vuejs.
 • Có kinh nghiệm về MVC Framwork, RESTFUL, OOP, SQL là một lợi thế
 • Kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng phân tích logic
 • Tinh thần đồng đội, nhiệt tình và đam mê công việc
 • Kỹ thuật tiếng Anh

ƯU TIÊN

 • Có kinh nghiệm làm việc với các hệ thống tài chính như Giao dịch chứng khoán, Sàn giao dịch ngoại hối
 • Quan tâm đến hệ thống lớn trong lĩnh vực tài chính.

QUYỀN LỢI ĐƯỢC HƯỞNG

 • Có kinh nghiệm về HTML, CSS, JavaScript, typeScript.
 • Có ít nhất 6 tháng kinh nghiệm về Angular/Reactjs/Flutter/Vuejs.
 • Có kinh nghiệm về MVC Framwork, RESTFUL, OOP, SQL là một lợi thế
 • Kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng phân tích logic
 • Tinh thần đồng đội, nhiệt tình và đam mê công việc
 • Kỹ thuật tiếng Anh

ƯU TIÊN

 • Có kinh nghiệm làm việc với các hệ thống tài chính như Giao dịch chứng khoán, Sàn giao dịch ngoại hối
 • Quan tâm đến hệ thống lớn trong lĩnh vực tài chính.

Đang tuyển

$500 - $1200 (Salary gross)
Vui lòng nhập họ tên.
Vui lòng nhập email.
Vui lòng nhập số điện thoại.

Vui lòng nhập lại file