Dự án tiêu biểu

Dự án tiêu biểu

Đồng hành cùng hơn 200 công ty, tổ chức trong công cuộc chuyển đổi sang các công nghệ ưu việt nhất.

Website quản lý các khóa học

Education
EJB , Servlets , JSP , Hibernate , JPA

Website nhằm cung cấp cho các Công ty/cá nhân có như cầu đào tạo/học tập đăng ký và tổ chức cho các khóa học của khách hàng.

Khách hàng:

Khách hàng là một Công ty công nghệ chuyên về thiết kế, phát triển và triển khai các sản phẩm phần mềm cho các Khách hàng là các Công ty có quy mô lớn trên thế giới.

Nhu cầu:

Phát triển một Website nhằm cung cấp cho các Công ty/cá nhân có như cầu đào tạo/học tập đăng ký và tổ chức cho các khóa học của khách hàng.

Tổng quan dự án:

TSO đã phối hợp cùng khách hàng xây dựng Website mới phục vụ cho việc dậy và học online.

  • Khách hàng có thể kiểm tra và lưu trữ thông tin của các khóa học và những người đã tham gia trong các chương trình đã triển khai.

  • Website có thể cho phép tạo ra các chứng chỉ cho các khóa học

  • Xây dựng hệ thống báo cáo linh hoạt giúp các người quản trị có thể tiếp nhận các báo cáo tổng quan và tải xuống để sử dụng offline.

  • Quản lý lịch học online

  • Quản lý danh sách khảo sát về việc giảng dạy và đào tạo của Giảng viên hướng dẫn sinh viên.

Các dự án tiêu biểu