Dự án tiêu biểu

Dự án tiêu biểu

Đồng hành cùng hơn 200 công ty, tổ chức trong công cuộc chuyển đổi sang các công nghệ ưu việt nhất.

Giải pháp quản lý công việc

Hệ thống ERP để quản lý các tác vụ được sử dụng trong nội bộ Công ty của Khách hàng

Khách hàng :

Khách hàng là một công ty của Đức, tập trung vào các dịch vụ tư vấn và tích hợp công nghệ, đồng thời cam kết đáp ứng các giải pháp linh hoạt trước những thách thức của môi trường kinh doanh năng động hiện nay.

Nhu cầu kinh doanh

Xây dựng hệ thống ERP để quản lý nhiều quy trình kinh doanh từ một nơi. Hệ thống ERP nhằm mục đích điều chỉnh và hợp lý hóa các quy trình ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Các hệ thống này giúp bạn có thể thống nhất tất cả thông tin của công ty ở một nơi duy nhất mà bất kỳ người được ủy quyền nào cũng có thể truy cập vào bất kỳ lúc nào. Việc tập trung thông tin giúp thông tin liên lạc nội bộ thông suốt hơn và tăng hiệu quả kinh doanh. Công nghệ được sử dụng trong phần mềm quản lý doanh nghiệp cho phép bạn tự động hóa các công việc nội bộ và theo dõi mọi hoạt động trong từng lĩnh vực của doanh nghiệp. Tự động hóa quy trình cũng cho phép bạn tập trung vào các hoạt động khác, giá trị gia tăng nhiều hơn để tối đa hóa hiệu suất và lợi ích kinh tế do công ty tạo ra.

Tóm tắt dự án:

  • Phát triển một trang web hoàn toàn mới cả mặt trước và mặt sau.
  • Duy trì và cập nhật ứng dụng cho đến nay

 

 

Các dự án tiêu biểu