Dự án tiêu biểu

Dự án tiêu biểu

Đồng hành cùng hơn 200 công ty, tổ chức trong công cuộc chuyển đổi sang các công nghệ ưu việt nhất.

Operation Research App

Testing Services
Education
Drupal , Spring MVC , Apache JMeter , NoSQL

Operation Research App là một ứng dụng giải quyết vấn đề lập trình tuyến tính như một phương pháp nghiên cứu hoạt động chính.

Operation Research App là một ứng dụng giải quyết vấn đề lập trình tuyến tính như một phương pháp nghiên cứu hoạt động chính.

Đặc trưng

  • Hình dung tập giải pháp của bài toán tối ưu hóa tuyến tính cụ thể
  • Xác định phương án tối ưu của bài toán tối ưu hóa tuyến tính
  • Giải các bài toán tối ưu hóa tuyến tính với tối đa 6 phương trình
  • Để sử dụng trong trường học và đại học (nhóm đối tượng)

Chi tiết kỹ thuật

Ngôn ngữ / Công nghệ:

  • Ứng dụng khách: Android SDK, Eclipse
  • Máy chủ: Java

Các dự án tiêu biểu