Dự án tiêu biểu

Dự án tiêu biểu

Đồng hành cùng hơn 200 công ty, tổ chức trong công cuộc chuyển đổi sang các công nghệ ưu việt nhất.

Nền tảng thương mại điện tử Grocermart

Ecommerce & Retail
OpenCart , PHP , iOS , Android

Trung tâm E-Fulfillment cho doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng cung cấp nền tảng cho các nhà bán lẻ đa kênh bao gồm Trang web, Nền tảng trực tuyến và Ứng dụng dành cho thiết bị di động.

Nền tảng thương mại điện tử Grocermart

Nhu cầu kinh doanh: Khách hàng muốn phát triển Trung tâm thực hiện điện tử cho Kinh doanh trong Chuỗi cung ứng để cung cấp nền tảng cho Bán lẻ đa kênh bao gồm Trang web, Nền tảng Trực tuyến và Ứng dụng Di động. Dự án là một giải pháp hoàn chỉnh mà TSO đã phát triển trong vài tháng, thậm chí bao gồm theo dõi giao hàng hoặc cửa hàng cá nhân cho từng người dùng.

Tóm tắt dự án:

  • Phát triển một trang web hoàn toàn mới cả mặt trước và mặt sau.
  • Duy trì và hỗ trợ trong 1 năm

Những thách thức kỹ thuật:

  • Theo dõi giao hàng thời gian thực
  • Cổng thông tin phức hợp B2B
  • 300 thương gia, nhà cung cấp, 40 nghìn SKU

Các dự án tiêu biểu