Dự án tiêu biểu

Dự án tiêu biểu

Đồng hành cùng hơn 200 công ty, tổ chức trong công cuộc chuyển đổi sang các công nghệ ưu việt nhất.

Takashimaya E-Commerce Platform

Ecommerce & Retail
JSP , Flutter , Cucumber , ReactJS

An e-commerce website of Takashimaya a well-known company in Japan with more than 180 years of development history in the business of high-end shopping malls

An e-commerce website of Takashimaya a well-known company in Japan with more than 180 years of development history in the business of high-end shopping malls 

Technical Challenges:

  • Vast customization ecommerce portal based on Magento. 
  • Integrate with many 3rd parties: inventory, delivery, payment gateway 
  • Very complex portal

Các dự án tiêu biểu