Dự án tiêu biểu

Dự án tiêu biểu

Đồng hành cùng hơn 200 công ty, tổ chức trong công cuộc chuyển đổi sang các công nghệ ưu việt nhất.

Ring Back Tones

Ring Back Tones (RBTs) is a digital distribution platform available on iOS, Android, BlackBerry.

Ring Back Tones (RBTs) is a digital distribution platform available on iOS, Android, BlackBerry.

Features

  • Upload tracks and manage playlists
  • Browse ringtones and create albums
  • Manage ring back tones (RBTs) data
  • Integrate with social media: Facebook, Google+, Twitter,..

Technical detail

Operation System:

  • For Website Application: RH Linux 5 64bit.
  • For Client Application: iOS, Android, Symbian, and Blackberry.
  • Application Server: GlassFish V3.x.

Languages / Technologies:

  • Client: Android SDK, Eclipse
  • Server: Java

Các dự án tiêu biểu