Dự án tiêu biểu

Dự án tiêu biểu

Đồng hành cùng hơn 200 công ty, tổ chức trong công cuộc chuyển đổi sang các công nghệ ưu việt nhất.

Công cụ quản lý ngân sách

Enterprise Management
NodeJS , Python , ReactJS

Công cụ quản lý ngân sách cho phép AEON Việt Nam hợp lý hóa quy trình lập kế hoạch ngân sách hàng năm trong toàn bộ tổ chức của họ, bao gồm các phòng ban và trung tâm thương mại, đồng thời đưa ra các mục tiêu giúp hoạt động kinh doanh của họ phát triển.

Khách hàng: AEON Việt Nam

Nhu cầu của doanh nghiệp: Công cụ ngân sách cho phép AEON Việt Nam hợp lý hóa quy trình lập kế hoạch ngân sách hàng năm trong toàn bộ tổ chức của họ bao gồm các phòng ban và trung tâm thương mại và đưa ra các mục tiêu sẽ giúp doanh nghiệp của họ phát triển. Nó cũng tạo cơ hội cho bộ phận Tài chính đứng lại và xem xét các hoạt động khác và các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của họ.

Thời lượng: 1 năm, 50MM

Tóm tắt dự án:

  • Phát triển một trang web hoàn toàn mới cả front end & back end và giao diện với hệ thống SAP ERP.
  • Duy trì và cập nhật ứng dụng cho đến nay

Các dự án tiêu biểu