Dự án tiêu biểu

Dự án tiêu biểu

Đồng hành cùng hơn 200 công ty, tổ chức trong công cuộc chuyển đổi sang các công nghệ ưu việt nhất.

Organization Portal

Client wants to build a Portal system for internal use that has the functions of Managing internal regulations, handling administrative procedures, purchasing procedures and other utility functions.

Business needs: Client wants to build a Portal system for internal use that has the functions of Managing internal regulations, handling administrative procedures, purchasing procedures and other utility functions.

Project Brief:

  • Develop a whole new Internal Portal. 
  • Maintain & Update the application up to now
     

Các dự án tiêu biểu