Dự án tiêu biểu

Dự án tiêu biểu

Đồng hành cùng hơn 200 công ty, tổ chức trong công cuộc chuyển đổi sang các công nghệ ưu việt nhất.

Millionaire Hot Seat

Mobile Solutions
iOS

A simulation game developed based on the game show Millionaire Hot Seat that was created in Australia (2009), and currently being broadcasted in many countries.

Millionaire Hot Seat is a simulation game developed based on the game show Millionaire Hot Seat that was created in Australia (2009), and currently being broadcasted in many countries.

Features

3 Multi-player modes: players pass and play, players via Game Center, players Local Wi-Fi
Check the contestants to see how nervous they are answering the question.
Select and name your contestant.
Achievements and leader-board on Game center
500 new questions and more question available via in-app purchases
Technical detail

Environment:

Ubuntu server 10.04 LTS
Mac OS, iOS & X-code IDE

Các dự án tiêu biểu