Nguồn nhân lực

Nguồn nhân lực

Phát triển doanh nghiệp với những tài năng công nghệ thông tin của chúng tôi.

staffing-augmentation

TSO cung cấp một lượng lớn các nhà phát triển phần mềm tài năng với chuyên môn kỹ thuật phong phú và kinh nghiệm rộng từ đó giúp doanh nghiệp giải quyết các thách thức công nghệ chính cũng như nâng cao năng suất với chi phí tối thiểu.

Dịch vụ cung cấp

Khách hàng tiêu biểu

<p>1</p>
<p>2</p>
<p>1</p>
<p>2</p>
<p>4</p>
<p>6</p>
<p>a</p>
<p>2</p>
<p>3</p>
<p>5</p>
<p>f</p>
<p>ư</p>
<p>a</p>
<p>a</p>
<p>e</p>
<p>n</p>
<p>1</p>
<p>q</p>
<p>a</p>

Các dự án tiêu biểu