Lập trình viên Java ( làm việc tại Nhật Bản)

Lập trình viên Java ( làm việc tại Nhật Bản)

Lập trình viên Java Japan Office Full time

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 • Phát triển hệ thống web trên nền tảng PHP, Java
 • Sử dụng thành thạo Framework Laravel, WordPress, Yii Framework
 • Xây dựng các ứng dụng web, webservice
 • Xây dựng trang web hiệu quả với Middleman, Gulp, Grunt (Haml, Slim, erb, Sass, v.v.)
 • Dựng HTML, CSS từ file PSD theo yêu cầu
 • Làm việc với những dự án mới mang tính sáng tạo, hữu ích với xã hội và đáp ứng yêu cầu khách hàng
 • Bảo trì, nâng cấp phần mềm, ứng dụng của công ty theo yêu cầu
 • Tham gia đào tạo, trao đổi kinh nghiệm nội bộ

Làm việc tại Japan: Tokyo, Nagoya, Tochigi, Fukuoka,...

Tuyển nhân sự đang ở Nhật Bản hoặc nhân sự đang ở Việt Nam sẽ đưa sang Nhật Bản

YÊU CẦU ỨNG VIÊN

 • Bằng Cử nhân về CNTT / Khoa học Máy tính
 • Hơn 2 năm kinh nghiệm phát triển ứng dụng web sử dụng PHP (khung Laravel), Java
 • Có kiến thức về: MVC Framework, ORM, RESTful, OOP, Design Pattern,Spark, Storm, Hadoop, Angular 2/4/5, Spring Boot,…
 • Nắm vững: HTML, CSS, Javascript, Jquery, Java core, J2EE, Hibernate, Spring
 • Có kinh nghiệm với các frameworks JavaScript (ví dụ: Javascript JS, ExtJS, Backbone JS và Angular JS).
 • Quen thuộc với nhiều loại thiết kế, ngôn ngữ và phương pháp luận (ví dụ: SQL, ORM, J2EE, RabbitMQ, Microservices, Agile và Scrum)
 • Quen thuộc với các công cụ phát triển web như Git, jQuery và Bootstrap
 • Có kinh nghiệm về các công cụ front-end (ví dụ: Grunt và Gulp JS).
 • Thành thạo các nguyên tắc phát triển application qua Restful API
 • Hiểu rõ về web markup chẳng hạn như HTML5.
 • Thành thạo các cơ sở dữ liệu Oracle, MySQL
 • Thành thạo các công cụ quản lý mã nguồn và dự án như Git, Github, viết tài liệu cho API, công cụ để quản lý chất lượng code, API doc
 • Chủ động trong công việc và giải quyết vấn đề

QUYỀN LỢI ĐƯỢC HƯỞNG

 • Bằng Cử nhân về CNTT / Khoa học Máy tính
 • Hơn 2 năm kinh nghiệm phát triển ứng dụng web sử dụng PHP (khung Laravel), Java
 • Có kiến thức về: MVC Framework, ORM, RESTful, OOP, Design Pattern,Spark, Storm, Hadoop, Angular 2/4/5, Spring Boot,…
 • Nắm vững: HTML, CSS, Javascript, Jquery, Java core, J2EE, Hibernate, Spring
 • Có kinh nghiệm với các frameworks JavaScript (ví dụ: Javascript JS, ExtJS, Backbone JS và Angular JS).
 • Quen thuộc với nhiều loại thiết kế, ngôn ngữ và phương pháp luận (ví dụ: SQL, ORM, J2EE, RabbitMQ, Microservices, Agile và Scrum)
 • Quen thuộc với các công cụ phát triển web như Git, jQuery và Bootstrap
 • Có kinh nghiệm về các công cụ front-end (ví dụ: Grunt và Gulp JS).
 • Thành thạo các nguyên tắc phát triển application qua Restful API
 • Hiểu rõ về web markup chẳng hạn như HTML5.
 • Thành thạo các cơ sở dữ liệu Oracle, MySQL
 • Thành thạo các công cụ quản lý mã nguồn và dự án như Git, Github, viết tài liệu cho API, công cụ để quản lý chất lượng code, API doc
 • Chủ động trong công việc và giải quyết vấn đề

Đang tuyển

2000$-2500$ (Salary gross)
Vui lòng nhập họ tên.
Vui lòng nhập email.
Vui lòng nhập số điện thoại.

Vui lòng nhập lại file