Dự án tiêu biểu

Dự án tiêu biểu

Đồng hành cùng hơn 200 công ty, tổ chức trong công cuộc chuyển đổi sang các công nghệ ưu việt nhất.

Giải pháp Theo dõi Bán hàng

Giải pháp Theo dõi Bán hàng cung cấp một công cụ hiệu quả cho phép nhân viên bán hàng và trưởng nhóm bán hàng thực hiện việc bán hàng cũng như theo dõi hạn ngạch bán hàng, nhằm mục đích tăng doanh số bán các sản phẩm thực phẩm.

Giải pháp Theo dõi Bán hàng

Nhu cầu kinh doanh:
Để theo dõi và quản lý hoạt động của đội ngũ bán hàng trên toàn châu Á, khách hàng muốn có một ứng dụng di động toàn diện được nhân viên bán hàng của họ sử dụng để giới thiệu sản phẩm, ghi lại doanh số bán hàng và quản lý khách hàng. Dữ liệu từ nhiều quốc gia sau đó được tập trung vào một cổng thông tin dựa trên vai trò cho các mục đích phân tích.
Giải pháp quy mô lớn này đã được Tinhvan Outsourcing phát triển trong 5 năm và vẫn đang tiếp tục. Nó được triển khai tại hơn 20 quốc gia trên toàn cầu với hơn 2.000 người dùng đang hoạt động (là nhân viên bán hàng & lãnh đạo bán hàng). Giải pháp Theo dõi Bán hàng được coi là một trong những dự án thành công nhất mà TSO đã và đang thực hiện - nhận được rất nhiều tín dụng từ khách hàng và người dùng của họ.
Tóm tắt dự án:

Phát triển ứng dụng cả Front-end & Back-end
Duy trì và cập nhật ứng dụng cho đến nay
Những đặc điểm chính:

Đối với nhân viên bán hàng:

Tự quản lý hạn ngạch & KPI
Quản lý khách hàng
Trình bày sản phẩm và Đặt hàng
Đồng bộ hóa dữ liệu
Báo cáo phân tích
Đối với trưởng nhóm bán hàng:

Đặt / phê duyệt / quản lý mục tiêu / hạn ngạch / kế hoạch bán hàng
Báo cáo của nhóm phân tích
Đối với CMS - cổng thông tin đa quốc gia dựa trên Vai trò:
Phân tích Quản lý khách hàng
Theo dõi hiệu suất bán hàng
Quản lý sản phẩm
Quản lý thông tin bán hàng
Đồ họa thông tin về hiệu suất

Các dự án tiêu biểu