Dịch vụ Gia công phần mềm

Dịch vụ Gia công phần mềm

Tận dụng các công nghệ hiện đại như Blockchain, Khoa học Dữ liệu, Phân tích, Tinhvan Software cung cấp tối ưu hóa quy trình kinh doanh, nâng cao năng suất, phát hiện gian lận, v.v. cho khách hàng trong lĩnh vực Tài chính & Ngân hàng.

outsourcing-services

Dịch vụ gia công phần mềm của chúng tôi cung cấp nguồn nhân lực linh hoạt, sẵn sàng sử dụng cơ sở hạ tầng CNTT cũng như tiếp cận với các chuyên gia và chuyên gia phù hợp giúp cải thiện hiệu quả kinh doanh của bạn, quản lý quy trình làm việc và đạt được lợi tức đầu tư tốt hơn.

Dịch vụ cung cấp

Khách hàng tiêu biểu

<p>1</p>
<p>2</p>
<p>1</p>
<p>2</p>
<p>4</p>
<p>6</p>
<p>a</p>
<p>2</p>
<p>3</p>
<p>5</p>
<p>f</p>
<p>ư</p>
<p>a</p>
<p>a</p>
<p>e</p>
<p>n</p>
<p>1</p>
<p>q</p>
<p>a</p>

Các dự án tiêu biểu